Kapella-UE Project

Calculator

See for yourself how cost-effective it is!

Fluorescent
light fixture

Consumption:

 

Cost:

 

SIGMA equivalent

Consumption *:

 

Cost *:

 

Savings to be made with innovative KAPELLA LED technology

CALCULATE

* technology used in KAPELLA products allows the number of fixtures to be reduced by approximately 30% compared with standard lighting.

Your savings

 

UE Project

ue
KAPELLA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozpoczęcie ekspansji zagranicznej przez KAPELLA Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej”.

 

Cel projektu: opracowanie modelu biznesowego poprzez zakup usługi doradczej.

Planowane efekty: ekspansja Kapella Sp. z o.o. oraz wzrost obrotów w handlu zagranicznym.

 

Wartość projektu : 227 500,00 PLN

Wkład własny : 92 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 92 500,00 PLN